For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر محمد تقی جهاندیده خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتي اصفهان- دانشكده علوم رياضي تلفن : 3913633 311 98+ فکس : 3912602 311 98+ وب سایت : دکتر محمدتقی جهان دیده زمینه های تحقیقاتی :
  • -

ارتقاء امنیت وب با وف بومی