For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

ریاضی عمومی 2

ریاضی عمومی 2

درس ریاضی عمومی 2 که پس از درس ریاضی عمومی 1 اخذ می شود مخصوص کلیه دانشجویان رشته های مهندسی، دانشجویان چند رشته کشاورزی،  دانشجویان فیزیک و دانشجویان ریاضی است. سر فصل های این درس عبارتند از:

  • توابع با مقادیر برداری
  • توابع چند متغیره
  • بهینه سازی (قاعده ی لاگرانز)
  • رویه ها
  • انتگراتهای چندگانه
  • انتگراتهای خطی و رویه ای
  • قضایای گرین، دیورژانس، و استوکس

توجه: منتظر توضیح کاملتر باشید.

پیش نیازها: 

ریاضی عمومی 1

سیاست نمره دهی: 

%10 -------- کوییز

%30 -------- امتحان میان ترم

%60 -------- امتحان نهایی

دستیار آموزشی: 

دارد. به آقای دکتر خانی مسوول دستیاران آموزشی در دانشکده ریاضی مراجعه کنید.

زمان بندی کلاس: 

 زمستان 1397

روزهای یکشنبه وسهوشنبه از ساعت 10 تا  12 صبح

روز چهارشنبه (هر دو هفته یکبار) از ساعت 11 تا 12 صبح

محل تشکیل کلاسها تالار 7 در مجتمع تالارهاست.

 

Term: 
زمستان 1397
Grade: 
Undergraduate

تحت نظارت وف بومی